اخبار و مقالات

30

ارزش آفرینی به کمک استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات (CMMS)

استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات در سازمان ها، ضمن ایجاد یک برنامه نظام مند تعمیرات و نگهداری، سبب جلوگیری از خرابی های ناگهانی در تجهیزات و قطعات که گاها موجب توقف خط تولید می گردد، می شود. با تغییر از نت واکنشی(Reactive) به نت پیشگیرانه و کنشگرایانه (Proactive) ضمن کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، سبب افزایش طول عمر و بهره وری تجهیزات می گردد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات، با استفاده از ایجاد برنامه زمانبندی و تخصیص نیروهای کاری، سبب بهبود جریان های کاری و کارایی در مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت بهتر تجهیزات می گردد. این نرم افزار همچنین توانایی ایجاد دستورکار و همچنین پیگیری و ردیابی روند انجام کارها و همچنین بررسی تاریخچه و سوابق تعویض قطعات و یا تعمیرات انجام شده بر روی هر تجهیز خاص را دارد.

نرم_افزار_نگهداری_و_تعمیرات

عدم وجود برنامه زمانی نظام مند برای انجام امور نگهداری و تعمیرات در سازمان ها، تیم نگهداری و تعمیرات را در یافتن قطعات یدکی برای تعویض با دشواری رو به رو می کند. نرم افزار نگهداری و تعمیرات، به مدیران نت در یافتن قطعات یدکی ضروری جهت تعویض کمک بسیاری خواهد کرد و سبب ایجاد رویه ای مکانیزه و خودکار در ثبت قطعات ایجاد خواهد نمود، که این امر سبب مدیریت بهتر دارایی های انبار قطعات یدکی می گردد. این ویژگی سبب کاهش اتلاف وقت هنگام جستجوی قطعات نیز می گردد، چرا که محل نگهداری این قطعات نیز از طریق نرم افزار قابل ردیابی خواهد بود.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات سبب حذف فعالیت های زمان بر کاغذی می شود. این نرم افزار بطور اتوماتیک اطلاعات را ثبت و ضبط کرده و به این ترتیب پرسنل نت تمامی اطلاعات مورد نیاز و سوابق تعمیرات انجام شده بر روی تجهیزات را از طریق کامپیوتر شخصی، گوشی موبایل و یا تبلت خود دریافت می کنند. بدین ترتیب دیگر نیازی به جستجو در بین انبوه فایل ها نیست. نرم افزار نت به سبب لینک شدن با گوشی تلفن همراه متخصصان نت، سبب اطلاع آنها از آخرین اقدامات انجام شده گردیده، و در واقع آخرین وضعیت تجهیزات و دستگاه ها و تاریخچه تعمیر و یا تعویض قطعات، در قالب داشبورد به اطلاع متخصصان و مدیران این حوزه، جهت تصمیم گیری می رسد. لذا امکان ایجاد دستور کار در لحظه وجود دارد و مدیران و کارشناسان این حوزه حتی بدون حضور در دفتر کار خود، امکان تعریف و ارجاع دستورکارهای لازم را خواهند داشت. این امر سبب انجام سریع کارها شده، از اتلاف وقت جلوگیری کرده و سبب افزایش بهره وری می گردد.

افزایش زمان خرابی دستگاه ها و تجهیزات سازمان، باعث کاهش درآمد شده وبه شهرت سازمان نیز لطمه وارد می¬کند. نرم افزار نگهداری و تعمیرات به جهت ایجاد برنامه ریزی منظم و پیشگیرانه سبب کاهش زمان خرابی تجهیزات شده و قابلیت اطمینان آنها را افزایش می دهد. بنابراین ضمن کاهش هزینه های تعمیرات، سبب افزایش تولید شده و بدین ترتیب سود شرکت افزایش می یابد.

نرم افزار تعمیرات و نگهداری، به جهت ایجاد برنامه ریزی های پیشگیرانه، سبب افزایش ایمنی و سلامت دستگاه ها شده و از ایجاد خرابی ها و یا وقایع بحرانی جلوگیری میکند. این نرم افزار همچنین به دلیل ایجاد یک داشبورد مدیریتی، وضعیت تجهیزات را در قالب نمودار مشخص کرده، شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) ها را نشان داده بدین ترتیب گزارش کامل و جامعی جهت تصمیم گیری برای مدیران را فرآهم می آورد.

فرآیند نگهداری و تعمیرات و سیستم مدیریت دارایی می بایست منطبق با استانداردهای مرتبط باشند. نرم فزار CMMS سبب کاهش فعالیت ها و تسهیل فرآیندهای کاغذی جهت آماده سازی برای ممیزی ها و بازرسی های دوره ای می شود و به مدیران نت این اجازه را می دهد تا به سادگی گزارش های موردنیاز برای تجهیزات کلیدی سازمان را تولید نمایند. این امر سبب ردیابی انطباق ها شده و ریسک عدم انطباق ها در ممیزی ها و بازرسی ها و عواقب و جریمه های ناشی از آن را نیز کاهش می دهد.

در نهایت، استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات به دلیل کاهش زمان نت اضطراری و ایجاد برنامه ریزی های از پیش تعیین شده سبب افزایش کارآیی و اثربخشی پرسنل نت می شود.


تهیه و ترجمه : پریسا قریب نژاد
نرم افزار نگهداری و تعمیرات - کاتالوگ
تعداد مشاهده خبر: (555)
کد خبر: 1294