اخبار و مقالات

12

کاربرد نرم افزا بازرسی و نظارت در بخش دولتی

سازمان های دولتی برای ارائه خدمات بهتر، همچون سازمان ها و شرکت های خصوصی، نیازمند بازدیدهای دوره ای از فرآیندها و روال موجود در سازمان خود هستند. با توجه به پیچیدگی های موجود در روال کاری سازمان ها و همچنین اطمینان از عملکرد درست افراد، تجهیزات و فرآیندهای درون و برون سازمانی، که برای هر سازمانی متفاوت می باشد، نرم افزار بازرسی و نظارت نقش بسیار پررنگی ایفا می کند.

نرم_افزار_بازرسی_و_نظارت

با توجه به نیاز سازمان های دولتی برای اجرای استانداردهای ایمنی و همچنین اطمینان از انطباق روند فرآیندها با استانداردهای مرتبط، و شناسایی سریع و به موقع عدم انطباق ها، انجام بازرسی های دوره ای اهمیت بسیار زیادی دارد. روند انجام این بازرسی ها همانند شرکت ها و سازمان های خصوصی می باشد، و تنها تفاوت آن ها حجم گسترده تر کارها می باشد که متعاقب آن، تعداد و تنوع تجهیزات و دارایی های سازمان نیز گسترده تر بوده و بازرسی و نظارت بر عملکرد صحیح آنها نیز مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار زیادی می باشد.

با توجه به اینکه تمامی بخش های دولتی، از جمله شهرداری ها در خصوص ارائه خدمات شهری به شهروندان، سازمان نظام مهندسی و صنعت و معدن و بسیاری از سازمان های دولتی دیگر برای بهبود ارائه خدمات خود نیازمند حصول اطمینان از انجام درست کار و وظایف محوله به افراد مسئول می باشند، لذا استفاده از این نرم افزار می تواند برای سازمان های دولتی بسیار ارزش آفرین باشد.

از مزایای استفاده از نرم افزار بازرسی و نظارت، سهولت کاربری آن می باشد. چرا که تنها با استفاده از یک گوشی تلفن همراه هوشمند و یا تبلت، بازرسین و مسئولین بازبینی های دوره ای به سادگی می توانند چک لیستهای الکترونیکی مرتبط را تکمیل نموده و در کسری از ثانیه آن را به واحدها ذیربط ارجاع دهند. از سوی دیگر مدیران در رده های بالاتر نیز در صورت مشاهده موارد خاص می توانند دستور کار جدید تعریف کرده و سریعا به تیم خود ارجاع دهند. تمامی این فرآیند بصورت تحت وب قابل انجام بوده و نیازی به حضور در دفاتر کار نیز نمی باشد. لذا تسریع در اجرای فرآیند از این طریق ممکن می شود.

از قابلیت های دیگر نرم افزار بازرسی و نظارت، امکان ارتباط آن با سایر نرم افزارها، همچون نرم افزار نگهداری و تعمیرات می باشد. از طریق برقراری ارتباط با نرم افزار تعمیرات و نگهداری، امکان تعریف برنامه زمانبندی برای بازدید های دوره ای و پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات از تجهیزات موجود و مشاهده و یا اطلاع رسانی زمان بعدی بازدید امکان پذیر می باشد. از این طریق پس از مشاهده وضعیت تجهیز در سامانه و نیاز به بازبینی و یا تعمیر فوری، دستور کار جدید تعریف شده و از طریق سامانه بازرسی و نظارت، به تیم اجرایی مربوطه ارجاع داده می شود.

لذا استفاده از نرم افزار بازرسی و نظارت ضمن کاهش فعالیت های کاغذی زمان بر و افزایش بهره وری فرآیند بازرسی و نیروی انسانی، سبب تضمین اجرای درست و به موقع فرآیندها و عملکرد صحیح تجهیزات شده و قابلیت اطمینان آنها را نیز افزایش می دهد.


تهیه و ترجمه : پریسا قریب نژاد 
تعداد مشاهده خبر: (507)
گروه خبر: بازرسی و نظارت
کد خبر: 1297