اخبار و مقالات

04

کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد دفعات تعمیرات با استفاده از نرم افزار نت

یکی از مهمترین جنبه های نگهداری و تعمیرات پیشگویانه استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات برای جمع آوری داده های کارکرد تجهیزات می باشد که نرم افزار پس از جمع آوری این داده ها و تحلیل آنها، نتایج و اطلاعات به دست آمده را در قالب گراف برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار می دهد.

برای مثال گراف زمان کارکرد یک تجهیز ممکن است نمایشگر کارکرد بیش از حد از تجهیز باشد و مدیر مربوطه را وادار به صدور یک دستور کار جهت تعویض قطعه ای خاص از دستگاه نماید تا از وقوع وقفه و خرابی ناگهانی در تجهیز پیشگیری گردد.

نگهداری_و_تعمیرات_پیشگیرانه
نرم افزار CMMS با قابلیت نگهداری و تعمیرات پیشگویانه، امکان مکانیزه کردن فرآیند تعریف دستورکار را نیز دارد. پس از تحلیل داده های کارکرد دستگاه، در صورتی که زمان تعویض قطعه و یا هرگونه فعالیت مربوط به نگهداری و تعمیرات فرارسیده باشد، نرم افزار به طور اتوماتیک یک دستور کار جدید برای تکنسین مربوطه تعریف کرده و با استفاده از سیستم اعلان یا هشدار، تکنسین را از دستور کار تعریف شده آگاه می کند. همچنین لیستی از قطعات و تجهیزات موردنیاز جهت تعمیرات را نیز به کارتابل شخص ارسال نموده و بصورت خودکار، تجهیزات و قطعات مورد استفاده را از لیست تجهیزات مورد نظر در انبار نیز حذف می نماید. این کار ضمن کاهش و حذف اتلاف زمان و هزینه، سبب مکانیزه شدن، بهبود و تسریع فرآیند نیز می گردد.

برای مثال، طبق برنامه زمانبندی دستگاهی نیاز به تعمیرات در هر ماه دارد. این کار سبب صرف 3 الی 4 ساعت از زمان کار نیروی شما شده و علاوه بر آن تعویض هر قطعه نیازمند صرف مبالغ بسیار زیادی بصورت ماهانه برای شما می باشد. در صورتی که با استفاده از نرم افزار نت، این مبالغ تنها در مواقع لزوم پرداخت خواهند شد، ضمن اینکه سلامت و کارکرد صحیح تجهیزات شما نیز تضمین می گردد. این مساله به سبب در نظرگرفتن زمان کارکرد دستگاه شما بر اساس ساعت می باشد که در تخمین و برنامه ریزی دفعات بعدی تعمیرات و نگهداری شما نیز این داده های واقعی لحاظ می گردد.

در جدول زیر نمونه ای از تفاوت بین نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه آورده شده است:
نگهداری_و_تعمیرات
با مقایسه جدول بالا در می یابیم که تفاوت این دو رویکرد تنها در کاهش تکرار دفعات تعمیرات در نت پیشگویانه می باشد، زیرا نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز جهت تعمیرات در هر بار یکسان می باشد، در صورتی که کاهش تعداد دفعات تعمیرات در نت پیشگویانه سبب کاهش هزینه های نت شما می گردد. این کاهش دفعات تاثیری در کاهش طول عمر و یا صحت کارکرد دستگاه شما ندارد، زیرا تعمیرات فقط در مواقع لزوم اتفاق خواهند افتاد. لذا وجود یک نرم افزار نت پیشگیرانه و پیشگویانه برای آن دسته از تجهیزاتی که برای کسب و کار شما حیاتی می باشد، برای کاهش هرچه بیشتر هزینه ها و افزایش بهره وری و سودآوری کسب و کار شما امری ضروری می باشد. 


تهیه و ترجمه : پریسا قریب نژاد 
تعداد مشاهده خبر: (475)
کد خبر: 1306