18

ارتباطات ماهواره ای چیست؟ایده‌ی اولیه استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دو نقطه از كره زمین، اولین‌بار در سال 1945 توسط یك نویسنده بریتانیایی به‌نام "آرتورسی كلارك" مطرح شد.

ارتباطات ماهواره‌ای، نوعی از ارتباطات راه دور است؛ كه از طریق اقمار مصنوعی ارتباطی صورت می‌پذیرد.
از اواخر قرن نوزدهم، به‌دنبال نخستین آزمایش‌های موفقیّت‌آمیز "ماركنی"، ارتباطات رادیویی در انتقال پیام‌های فردی و انتشار برنامه‌های سخن‌پراكنی، اهمیّت روزافزونی پیدا كرده و در تمام زمینه‌ها با ارتباطات از طریق سیم، به رقابت پرداختند. این‌گونه از ارتباطات در مسیر تكامل خود، به‌نوعی دیگر از ارتباط از طریق امواج رادیویی، به‌نام ارتباط ماهواره‌ای دست یافت.
ایده‌ی اولیه استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دو نقطه از كره زمین، اولین‌بار در سال 1945 توسط یك نویسنده بریتانیایی به‌نام "آرتورسی كلارك" مطرح شد.
به‌علت محدودیّت‌های فن‌آوری، علمی شدن این نظریه تا اواخر دهه‌ی 50 یعنی 1957 طول كشید و در این سال، اوّلین ماهواره ساخت بشر، به‌نام "اسپوتنیك" توسط دانشمندان روسی ساخته و به فضا پرتاب شد.
ارسال ماهواره توسط شوروی، آمریكا را در یك شوك علمی و سیاسی فرو برد و این كشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون در 31 ژانویه 1958 اوّلین ماهواره خود به‌نام "اكسپلورر 1" را به فضا پرتاب كرد. سال 1962 نیز شاهد پرتاب شدن ماهواره آمریكایی "تله استار" با امكان ارسال برنامه‌های زنده تلویزیونی به فضا بود. آمریكا در سال 1963 و 1964 نیز ماهواره‌های "سینكام" را كه از نوع ماهواره‌های ثابت بودند، راهی مدار زمینی كرد.
ایده‌ی اولیه استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دو نقطه از كره زمین، اولین‌بار در سال 1945 توسط یك نویسنده بریتانیایی به‌نام "آرتورسی كلارك" مطرح شد.

سازمان‌های بین‌المللی ماهواره‌ای

 

پیشرفت این فن‌آوری، به‌قدری سریع بود، كه در سال 1964، سازمان بین‌المللی مخابرات ماهواره‌ای (اینتلست) با شركت 139 كشور عضو تشكیل شد و مسؤلیت طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها را در سه ناحیه اقیانوس هند، اطلس و آرام

به‌عهده گرفت.

هدف از تشكیل این سازمان برقراری ارتباطات بین‌المللی كشورها از طریق ماهواره بود.
در حال حاضر این سازمان حدود 20 ماهواره فعّال داشته و ارتباطات بیش از 170 كشور جهان را با یكدیگر برقرار می‌كند. با گسترش استفاده از ماهواره به‌تدریج سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دیگری مانند "اینتراسپوتنیك"، "یوتلست"، "اینمارست"، "عربست" و "پان ام ست" نیز تشكیل شد و همراه توسعه كمّی خدمات تلفن در سطح جهان، خدمات جدیدی از قبیل پخش برنامه‌های تلویزیونی، ویدیو كنفرانس، آموزش از راه دور، ‌پزشكی از راه دور، اینترنت، دیتا و ... به‌وجود آمد.
در میان خدمات مختلف ماهواره‌ای پخش برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره، با پرتاب ماهواره‌ی "ارلی بیردن" در ماه مه 1965 آغاز شد. دومین برنامه ماهواره‌های تلویزیونی بین‌المللی در اكتبر 1966 و نوامبر 1967 اجرا شد؛ كه در این برنامه، چهار ماهواره به فضا فرستاده شد؛ كه یك مورد آن با شكست روبرو شد. در سال 1968 نیز سوّمین برنامه پرتاب این ماهواره‌ها انجام گرفت. در سال 1969 تا سال 1972 چهارمین برنامه پرتاب ماهواره‌های پخش برنامه تلویزیونی با افزایش تعداد كانال‌ها به 12 كانال تلویزیونی، دنبال شد و در سال 1978 نیز پنجمین مرحله از این دست پرتاب‌ها انجام شد.
تعداد مشاهده خبر: (385)
گروه خبر: مقالات
کد خبر: 1399

اخبار و مقالات