25

انواع ماهواره‌ها را در فضا بشناسید


گسترش ارتباطات راه دور در جهان كنونی، كه به اختراع ماهواره‌های ارتباطی با استفاده از انقلاب الكترونی انجامید، بشریّت را به عصر فراوانی بیش از پیش اطلاعات و ارتباطات وارد ساخت و مسایل پیچیده‌ای را در صحنه روابط بین‌الملل ایجاد كرد. این نوع از ارتباطات كه با بهره‌گیری از اقمار مصنوعی پرتاب شده به مدار زمین صورت می‌پذیرد، توسط دو نوع كلّی از ماهواره‌ها انجام می‌شود:

1. ماهواره‌های فعال؛ این‌گونه از ماهواره‌ها، دارای فرستنده و گیرنده هستند و قادرند پیام‌های دریافتی را با موج دیگری مجددا به‌سوی كره زمین ارسال نمایند. این ماهواره‌ها مجهّز به ترانسپوندرهایی هستند كه سیگنال‌های دریافتی از زمین را تقویت كرده و فركانس آن‌را تغییر می‌دهند و احتمالاً با مدولاسیون و یا پلاریزاسیون جدیدی به سطح زمین می‌فرستند.

2. ماهواره‌های غیرفعال؛ این دسته از ماهواره‌ها از خود انرژی نداشته و كار آن‌ها صرفاً انعكاس امواج ارسالی از زمین به‌سوی كره زمین است. منعكس كننده‌های غیرفعال در مقابل سیگنال‌های با قدرت متفاوت و فركانس‌های مختلف و غیرفعال بوده و نیازمند آنتن بسیار بزرگ و فرستنده بسیار پرقدرت زمینی می‌باشند. این‌گونه از ماهواره‌ها در یك‌جا ثابت نبوده و به سادگی ردیابی نمی‌شوند.

كاربردهای ماهواره‌های ارتباطی

ماهواره‌های ارتباطی از لحاظ كاربرد‌های آن‌ها به سه نوع، طبقه‌بندی می‌شوند:

1. ماهواره‌های ارتباطی نقطه به نقطه؛ این نوع ماهواره فقط پیام را از یك فرستنده نیرومند، به یك دستگاه گیرنده نیرومند می‌رساند تا از آن‌جا برای استفاده عمومی پخش شود. مهم‌ترین موارد استفاده این قبیل ماهواره‌ها عبارتند از: توسعه ارتباطات تلفنی و تلگرافی، انتقال صفحات روزنامه‌ها، تقویت فرستنده‌های رادیویی و تقویت فرستنده‌های تلویزیونی.

2. ماهواره‌های توزیع‌كننده؛ این دسته از ماهواره‌ها، برنامه‌های تلویزیون را به‌طور مستقیم از فرستنده اصلی به فرستنده‌های محلّی منتقل می‌كنند. ماهواره‌های مولینا و ارلی برد كه توسط شوروی و آمریكا به فضا فرستاده شدند، از این قبیل هستند.

3. ماهواره‌های پخش غیرمستقیم؛ این‌گونه از ماهواره‌ها برنامه‌های تلویزیونی را در سراسر جهان، مستقیماً از فرستنده‌ها به دستگاه‌های گیرنده شخصی می‌رسانند.

پیشرفت این فن‌آوری، به‌قدری سریع بود، كه در سال 1964، سازمان بین‌المللی مخابرات ماهواره‌ای (اینتلست) با شركت 139 كشور عضو تشكیل شد و مسؤلیت طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها را در سه ناحیه اقیانوس هند، اطلس و آرام به‌عهده گرفت.
انواع ماهواره‌های ارتباطی از نظر استقرار و گردش

ماهواره‌های ارتباطی از جهت چگونگی استقرار و گردش آن‌ها در اطراف كره زمین به ماهواره‌های ثابت و مداری تقسیم می‌شوند:

1. ماهواره‌های ثابت؛ ماهواره‌هایی كه با موشك‌های پرتاب‌كننده بسیار نیرومند در مدارهای استوایی زمینی قرار داده می‌شود و در فضا وضع ثابتی پیدا می‌كنند.

2. ماهواره‌های مداری؛ ماهواره‌هایی كه در مدارهای بیضی شكل در فضا حركت كرده و معمولاً هر 12 ساعت یكبار در بالای مناطق معین قرار می‌گیرند.
تعداد مشاهده خبر: (474)
گروه خبر: مقالات
کد خبر: 1400

اخبار و مقالات