اخبار و مقالات

15
چکیده: سرویس های ارزش افزوده نسل سوم و چهارم برای اولین بار در کشور و در شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه ، تولید و عرضه شده است .این سامانه نرم افزاری پس از نصب بر روی گوشی های هوشمند ، امکان ارسال دقیق مختصات جغرافیایی فرد را فراهم می سازد. لازم به ذکر است که حوزه استفاده از چنین خدماتی بسیار گسترده می باشد؛ مراکز پلیس... ادامه »