سیستم پارکینگ هوشمند

سامانه پارکینگ هوشمند خودرو متشکل از نرم افزار پردازشگر و سیستم شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی (RFID) است. در این سامانه با الصاق یک شناسه هوشمند (Tag) به شیشه خودرو و نصب آنتن های ورودی و خروجی در محل ورودی پارکینگ ، می توان درصورت شناسایی خودرو توسط سیستم، بدون نیاز به افراد حاضر در محل اقدام به مدیریت پارکینگ نمود.

در این سامانه، شناسه هوشمند الصاقی بر روی خودرو ، اقدام به باز نمودن گیت های ورودی و خروجی پارکینگ می نماید. این سامانه برای اعمال محدوديت تردد و ثبت گزارش عبور و مرور خودرو و …در مبادی ورودی و خروجی محوطه های پارکینگ های عمومی، سازمانها، عوارضی ها، بزرگراه ها و محدوده های ترافیکی کاربرد دارد. این روش جزء جدید ترین روش های کنترل پارکینگ ها محسوب می شود و قادر به شناسایی خودروی مجاز از فاصله 3 متری گیت یا راه بند می باشد تا پس از معتبر بودن شناسه الصاقی در سیستم ،دستور بازشدن راه بند ورودی پارکینگ بصورت خودکار صادرشود
پارکینگ_هوشمند

قابلیت های سیستم پارکینگ هوشمند :

  • قابلیت کنترل انواع ورودی ها و خروجی ها
  • ارائه انواع گزارشات مبني بر تعداد اتومبيلهاي وارد شده و خارج شده
  • عدم  تغيير صحت و دقت شناسايي در 24 ساعت شبانه روز
  • ارائه انواع گزارشات مبني بر میزان فضای خالی پارکینگ
  • قابلیت تشخیص خودروها


کارکردهای سیستم پارکینگ هوشمند :

  • كنترل تردد در انواع پاركينگ هاي عمومي، مسكوني، تجاري و فرودگاه ها
  • ارائه مجوز ورود و خروج خودرو بر اساس شناسه خودرو
  • جلوگیری از ورود و خروج خودرو های متفرقه
  • ثبت وکنترل عملکرد انتظامات

دیاگرام نحوه کارکرد سیستم پارکینگ هوشمند :


پارکینگ-هوشمند