سیستم کنترل تردد هوشمند

سیستم کنترل تردد هوشمند جهت مدیریت خودکار ورود و خروج افراد یا خودرو ها  طراحی و تولید شده است. در این سیستم با تعریف افراد مجاز به همراه محدوده زمانی مجاز آنها ، امکان کنترل و مانیتور کردن تردد فرد را بدون نیاز به کامپیوتر فراهم می نماید. تفاوت عمده این محصول با کنترل تردد های موجود در قابلیت یکپارچه شدن با سیستم کنترل تردد پارکینگ ، آسانسور و حضور و غیاب می باشد. معماری ساده سخت افزاری و قابلیت های آن باعث کاهش هزینه تجهیزات نسبت به راه کارهای مشابه در ایران می باشد.

این محصول از یک کنترلر مرکزی جهت کنترل یونیت های مختلف( دربازکن، ماژول GSM، ماژول دیجیتال) که بر روی یک گذرگاه RS -485 نصب می شود استفاده می نماید. هر کنترلر نیز از طریق رابط شبکه می تواند توسط سرور کنترل و مانیتور شود.
کنترل_تردد_هوشمند


سیستم کنترل تردد هوشمند - قابلیت ها :

 • قابلت استفاده به طور همزمان توسط چند کاربر
 • امکان تعیین سطح دسترسی کاربران
 • امکان تعریف ساختمان های مختلف
 • امکان تعریف اتاق های مختلف
 • امکان تعریف درب ها( آسانسور)
 • امکان تعریف ناحیه های مختلف
 • امکان تعریف پرسنل و تعیین محدودیت تردد
 • امکان تعریف شیفت های مختلف کاری
 • امکان اتصال به سیستم پارکینگ
 • ارئه گزارش های مختلف آماریسیستم کنترل تردد هوشمند - مزایا :

 • افزایش امنیت
 • کاهش هزینه نیروی انسانی
 • نظارت بر عملکرد کارکنان و مراجعان
 • اعلام هشدار به بخش نگهبانی در صورت انجام رفتار غیر معمول یا تردد به مکان های ممنوع
 • ایجاد سیستم کنترل تردد  مرکزی اجرایی و مفید
 • ثبت تعداد تلاش های دسترسی بر اساس هر شناسه
 • جلب رضایت مراجعان و مدیران

دیاگرام نحوه کارکرد سیستم کنترل تردد هوشمند :


کنترل_تردد