مانیتورینگ اتاق سرور

این سیستم جهت نمایش اطلاعات محیطی اتاق های سرور طراحی و ایجاد شده است .با نصب سنسور های دما ، برق و دود به کنترلر اصلی سیستم و دریافت اطلاعات از وضعیت محیطی در هر 15 ثانیه یکبار ، می توان مانیتورینگ اتاق سرور را از راه دور انجام داد. در ضمن با نصب یک مودم GSM می توان وضعیت های تعریف شده ای را از طریق SMS به یک یا چند موبایل انتقال داد.این سیستم از دو قسمت نرم افزار و سخت افزار تشکیل شده است. شرایطی که می توان در این سیستم تحت پایش قرار داد شامل کلیه شرایط محیطی اعم از دما، رطوبت، دود، برق روردی دستگاه و ... می باشد.

در صورتی که هر یک از این شرایط از محدوده مجاز تعریف شده عدول نماید، سیستم گزارش مربوطه را به همراه زمان وقوع آن ثبت نموده و آژیر به صدا در می آید.ضمناً سیستم به شماره تماس های داده شده به آن، پیام کوتاه نیز ارسال می نماید. در سیستم مذکور امکان گزارش گیری نیز وجود دارد. یعنی می توان گزارشات مربوط به یک بازه زمانی مشخصی را توسط نرم افزار رویت و روند تغییر شرایط محیطی را در آن بازه زمانی تحلیل نمود.
مانیتورینگ_اتاق_سرور


سخت افزار مورد نیاز سیستم مانیتورینگ اتاق سرور :

 • کنترلر جهت کنترل ماژول ها
 • اژول سنسور جهت اتصال و کنترل سنسور ها
 • ماژول GSM جهت ارسال پیامک
 • سنسور دود
 • اسنسور دما
 • سنسور برق
 • آژیر و چراغ خطر
 • دکمه قطع آژیرنرم افزار مورد نیاز سیستم مانیتورینگ اتاق سرور :

 • سیستم عامل Windows 7 یا Server 2008
 • MS SQL Server 2008 R
 • نرم افزار کنترلر و مانیتورینگ

دیاگرام نحوه کارکرد سیستم مانیتورینگ اتاق سرور :


مانیتورینگ_اتاق_سرور