کتاب اصول سیستم های شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی و کاربردهای آن اصول سیستم های شناسایی سیستم های RFID فرکانس های رادیویی

کتاب اصول سیستمهای RFID

کتاب «اصول سیستم های شناسایی از طریق فرکانس های رادیویی و کاربردهای آن » نشر رستار 1387 این کتاب در حال حاضر به عنوان منبع درسی در دانشگاه ها تدریس می شود.
RFID_کتاب_اصول_سیستم_های
دانشجویان و علاقمندان محترم برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفنهای شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه داخلی 508 و 545 تماس بگیرند.