دانلود نرم افزار موبایلبرای دریافت نرم افزا مورد استفاده در شهر هوشمند لاهیجان لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
برای دریافت نرم افزار مورد استفاده در شهر هوشمند کردستان لطفا روی لینک زیر کلیک کنید