31

کاله عراق هم به مشتریان شرکت کامپیوتر و روش های مکانیزه پیوست.

کاله عراق هم به مشتریان شرکت کامپیوتر و روش های مکانیزه پیوست.

سامانه ردیابی ناوگن خودرویی شرکت CMS که تجربه بسیار خوبی را با شرکت کاله اصلی در تهران داشته است، درس آموخته مناسبی برای مدیران بخش صادرات کاله کشور عراق به شمار می رود. تجربه ردیابی رهگیری ناوگان خودرویی همراه با بکارگیری سنسورهای دمای یخچال ها و نمایش گزارشات پیشرفته از وضعیت لحظه به لحظه خودروها و دمای یخچال هر یک، مدیران کاله عراق را متقاعد کرد تا از سامانه ردیابی حمل و نقل شرکت CMS برای رهگیری ردیابی ناوگان خودرویی شان استفاده کنند.
تعداد مشاهده خبر: (306)
گروه خبر: اخبار
کد خبر: 1352

اخبار و مقالات